Triển lãm “Du Và Dội” tập trung vào tinh thần truyền thống và hiện đại

Triển lãm “Du Và Dội” tập trung vào tinh thần truyền thống và hiện đại với mong muốn nhận ra thế giới luôn luôn là lạ, rất yêu thương và mới mẻ. Qua triển lãm này, Ngô Xuân Bình hoàn toàn tự lập thông qua những biểu hiện sâu sắc của hiện đại …