Blog Small

Travel

Journal

When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees.

Nghiệp chướng

Hoang dại hội tụ khát vọng tình yêu, khát vọng nguyên khai, tinh tế và nhẫn nhục, trầm uất nhưng ngạo nghễ. (Thông điệp gào thét tự do giải thoát như Chí Phèo- Thị Nở của nhà văn Nam Cao). 42 by nxtien on Sketchfab

Continue Reading

Nghĩa sinh

Chim thần Hoá Nhân: Ban sữa cho nhân loại. 41 by nxtien on Sketchfab

Continue Reading

Hồng hoang

Nhân tính không thể ẩn khuất – Vô cảm là chết. (Thông điệp thế giới công nghiệp không phát triển vô đối, nhân bản). 40 by nxtien on Sketchfab

Continue Reading

Hong Hoang

39 by nxtien on Sketchfab

Continue Reading

Hồng hoang

Cấu trúc tương lai. (Thông điệp kết nối vững bèn, thông điệp lan toả trí tuệ công đồng, nội hàm cộng đồng). 38 by nxtien on Sketchfab

Continue Reading