Thông điệp

Ông “Chằng” lộn ngược, ông “Chằng” hài hước ngộ nghĩnh, ông “Chằng” kể chuyện huyền bí cuộc đời… khối tích phi lý cơ học, phi lý giải phẫu, lạ hóa cấu trúc, khác biệt diễn thể… chân tay mỏng manh, vai ngực “phù du”, đầu vuông tai phật, lưng mòng đít thớt… cảm giác đối nghịch bất ổn vật chất, cảm giác hài hước ẩn dụ bí hiểm? Trút cạn kiệt vọng vía hồn sắc, gầm trời vô ngần rình mồi đồng vọng, hơi thở mới tinh khôi ngô ló hậu, sao có thể báng bổ tự đắc, quá tự tin xây mồ bế quan, ảo vọng hạnh phúc lên ngàn xuống biển… rõ nhầm lẵn ảo vọng thắng lợi đa hướng bong bóng, hãy lộn trái cơ nghiệp, lộn cháy túi cuộc chơi song phẳng, thiên địa mặc linh: Trăm năm tiến bộ khai sáng… (Thông điệp vô ngần thời gian, văn hóa vật thể).

Leave a comment