Thông điệp

Không phải phồn thực, không phải linh khí… giọt thời gian cuộc đời – quả treo đồng hồ nhân bản lắc trôi, quả treo dương khí đung đưa… thời gian ghi nhận, con trục xoay vần tạo nghiệp? Trục bắn thời gian “ngừng trôi”?Ai tự hỏi: Chổng ngược chân chống trời chống đất? Chổng ngược thân “buông trôi”…“con lắc” ảo ảnh thế gian? Quả lắc đồng hồ có cần gieo giống? Có cần quay lại tang thương, có cần nhịn ăn nhịn mặc, có cần thu nhặt đồng loại: Tiếng súng máu lửa… giao diện tang thương – bốc mùi thối rữa, phạm trù triết học câu chữ? Luân lý mỹ từ khoa trương làm đẹp, trống rộng, cấu trúc chúc phúc đại bôi, bong bóng nước hoa nhặng sị – tâm tưởng chân nguyên cần khai sáng, ta là ai, ta đi đâu, ta giao diện trí cảm, ta gon nhặt của rơi… hay ta quán thông lồng lộng thức ngộ, lộng lộng hào sảng vác hành trang lên đường khởi khai, tri ngộ! (Thông điệp lòng tin, thông điệp nhân quả).

Leave a comment