Thông điệp

Khối biến dạng… đục khoét “vô tổ chức”, chẳng “có hình có hài”… cục đất vô đối! Nếu “cục đất biết nói” câu chuyện vô hồn có hồn “kẻ chợ”: Chông chênh chõng tre, chông chênh bồng bềnh phên giậu nước nổi… chắc cãi nhau “chí chóe” ! Đâu còn: Chòng chành cảm giác nỗi nhớ, chòng chành cảm giác được mất đâu đây… muốn cười thật khó… nhẫn đắng ao ước: Bền chắc nên khuôn! Bề mặt phán đối, phóng chiếu cơ hội nhập cuộchiến dâng hay ngao ngán bỏ cuộc – buông xuôi đâu dễ, lập thuyết đâu có lá cải lá sung, phép bùa có thể dành dật cơ hối đanh đá, can trường có mấy phần đủ hơi, dự cảm thua thiệt ra sao, cơn mưa nắng vàng mơ hát, phải tự mình thông thống duy biện, trợn trừng hai con mắt lộ tai, óc não nhìn thấy hiểu, nghe lọt tận nhị, nhấn nhá suy tưởng nghìn năm tận tâm! (Thông điệp kinh coong hòa bình).

Leave a comment