Thông điệp

Trá hình quá mức! Đặt người xem vô vàn câu hỏi “ẩn trắc”: Cơ thể người: Không đầu? Không tay? Không chân? Không bộ phận… cấu hình cách điệu tinh giản – khá trau chuốt nuột nà… dạt mỏng, cong cong lại xoắn, hững hụt, quẵn đau “bất nhã”, “lùng nhùng nhớ thương”, sơ khai hoang dã “thiên thẹo cuộc đời”; Cái mất cái được, phiêu phiêu vô năng, huyễn hữu rỗng nát, trống rỗng nhập hóa? Số phận đóng gai suy ngẫm, ngỗn ngang trăm mối tơ vò, gợi kích thích liên tưởng đồng pha sống chết, ngoắc ngoẳc kiếp người, biến ảo hỗn mang thiên cuộc, gánh nặng ngàn phương khất thực i a nhạc hiếu, chập chùng phiên lạc, cô phiêu bất thành, hóa biến nữa vời hư thực, đong đanh khảo ước bền lâu… mặn nồng phơi đong danh phận, người còn người mất đâu đây, rợn rỡn ngã mãn trí thông… (Thông điệp kiếp người – kinh coong hòa bình).

Leave a message