THÔNG ĐIỆP

Vo chặt dồn nén… trườn ra, chui vào, xoắn vặn, túm bắt… gợi cảm giác ờ à sinh phôi, bất an lo lắng, chấp chới vô định, bám dính “bất phân” – hình như nhão ra “đống nước”… sền sệt “bột lọc”…

Vo chặt dồn nén… trườn ra, chui vào, xoắn vặn, túm bắt… gợi cảm giác ờ à sinh phôi, bất an lo lắng, chấp chới vô định, bám dính “bất phân” – hình như nhão ra “đống nước”… sền sệt “bột lọc”… có khuôn, có thước: “Lưng, đầu, bụng, chân… ” bị kéo dài ra ? “Cá nằm trên thớt”; “Đe trên nạt dưới”! Dấu lửng câu hỏi? Ý nghĩ? Thách đố! Không thể không mâu thuận ngộ nhận, không thể không ảo vọng bất thường, quan tài đen trắng phơi đầy, tuyết sương thiên cuộc mờ ám, mồ mả tổ tiên còn bị đào bới cào phá, thiên cuộc tướng pháp còn bi lật tung nhiều bề, trống rỗng nhập nhèm bà rằn, trốn tránh bi phẫn cuộc đời, tham lam vô tận không thôi, trầm tích rạn vở chưa lành, nói thật thiên cơ rắm rối, bọn bán tháo cơ hội đầy rẫy… (Thông điệp thổi hồn thời gian – thông điệp tương lai).