THÔNG ĐIỆP

Giấc mơ bất tận, cảm giác “bưng quơ” hẫng hụt… trôi quá nhanh – trồi vọng tưởng – tương tác mắc mớ “đóng cọc” – biến hình tổng quan: O ẹp long vong; Cứng đơ “ướp khô khổ hạnh”, oặn vặn…

Giấc mơ bất tận, cảm giác “bưng quơ” hẫng hụt… trôi quá nhanh – trồi vọng tưởng – tương tác mắc mớ “đóng cọc” – biến hình tổng quan: O ẹp long vong; Cứng đơ “ướp khô khổ hạnh”, oặn vặn giang hồ, “thiên thẹo – phân tâm”… chủ nghĩa “chấp nhận – đã rồi” – đàn ông đàn bà dán nén “chuộc thân”… đớn hèn trốn tránh, diệu đọng “trêu ngươi thiên hạ”- thọc đong một mối! Thút nút hủ tối! Cứ mê đủ bén, hồn thức ma trôi thôi dạt bóng nước mờ khơi, dòng bi phẫn may mắn còn sơ xước ngưng đọng, xa phía trời xa vở rạn lòng tin nhân hậu, nhận thức cõi sáng mờ mịt, cơ ngơi trống trơn, công cuộc ngông cuồng chổng mông, chảy theo chó hoang, hay chó hoang theo cùng – bần hàn vô đối, không không chao ôi, cố giữ gìn mồ mả ông bà tổ tiên… nghìn năm cô thúc, mong mai ngày dạm ngọ… (Thông điệp ký ức đau thương, thông điệp nhớ để sống ).