Thế Thái 5

Biểu cảm tinh thần “phi thực hóa” – cảm hứng suy diễn tượng trưng, khối tích chèn nén vỡ tung muôn mảnh “năng lượng hố đen vũ hằng”…

Trộn lẫn cảm hứng: Biểu cảm tinh thần “phi thực hóa” – cảm hứng suy diễn tượng trưng, khối tích chèn nén vỡ tung muôn mảnh “năng lượng hố đen vũ hằng”… tính liên thông dồn tụ ẩn dụ “nhân quả hóa thân”, “thạch nhân chuyền kiếp”. (Thông điệp tâm thành giữ phúc).