Song Nhân

Ước nguyện khó cưỡng, khát khao tâm nguyện tự nhiên – hiển nhiên quyền được sống, quyền tự do, yêu đương hạnh phúc con người

Ước nguyện khó cưỡng, khát khao tâm nguyện tự nhiên – hiển nhiên quyền được sống, quyền tự do, yêu đương hạnh phúc con người (khi ở đây, khi ở đâu đó cõi đời) vẫn luôn bị những thế lực hắc ám kìm hãm, chống đối! Ngang dọc bung thoát, ngang dọc gắn kết chung tay vươn lên kinh cầu hạnh phúc, kinh cầu lứa đôi. (Thông điệp bắc cầu hạnh phúc, muôn một mãi mãi cho đời).