Nhân Mạc 8

Uyển chuyển khúc triết, thẳng ngay vách đá chọc thẳng trời cao, thẳng ngay ý nguyện tinh khôi “nguyên lão”, thông điệp minh bạch tình yêu chân thành – keo sơn những người trong cuộc..

Uyển chuyển khúc triết, thẳng ngay vách đá chọc thẳng trời cao, thẳng ngay ý nguyện tinh khôi “nguyên lão”, thông điệp minh bạch tình yêu chân thành – keo sơn những người trong cuộc… khối tích điêu khắc chủ thuyết nhân văn: Con người trung tâm vũ trụ, con người nhũ đá phồn sinh. (Thông điệp sống, thông điệp đức tin).