HỒNG HOANG 39

Phiên bản sức sống hồi sinh, kinh ngạc ngay chính mình ý nhận trỗi dậy… (Thông điệp nghiệt ngã cuộc đời không đánh gục EGO người).