Hồng hoang 10

Người hiên ngang, người tinh khôn hành bước, người đồng nhập cuộc vượt rào ngoạn mục thế kỷ: Bay trên biển lộng trốn thiên hà… (Thông điệp ý niệm tự do của con người kỷ nguyên hạnh phúc).