Duyên Phận

Pháp tướng” đàn ông đắp lộ “gai góc”- kéo dài biến dạng – lồi lõm “siêu nhại”… da thịt “thái hóa”! Người đàn bà chắt ngắt “biến cách” – “phong thái nội soi” – ẩn dụ lý tưởng “siêu thoát” – hậu hiện đại: Lương tri – trách nhiệm cá nhân – chủ nghĩa vật chất vô cảm; Thái độ trách nhiệm cộng đồng biến thái; Bản thể sinh học biến thái; Biến đổi “gen” môi trường… khẩu hiệu đầu lưỡi? Chuẩn mực hành động? Giáng thể vô song? Hay hình nộm khôi hài khổ hạnh – thân kiếp rất thường, rất tục? Giả mô phạm hai mặt cuộc đời? Hay hiện hữu khổ đau bi kịch! Mục tiêu tâm thức xuyên thấu phổ thức, ý nghĩ quẵn đau rắc ấn cuộc đời, khúc giăng giăng mắc muôn ngàn móng vuốt hắc ám bạch tuộc, vạn nghìn lời nguyền cổ mộ, xốc ách tim gan, rống thiết khoảng sáng khoảng tối ong anh phân mảnh, triều khúc khát vọng đổi thay… (Thông điệp khó đoán định biến đổi khí hậu, biến đổi con người, nguồn gen ).