Chính Danh

Người đàn bà dồn sóng cuồn cuộn vươn lên, nội lực khối khổng lồ chắc đế găm vào thiên sử… nhát tạc dứt khoát, bay bổng

Người đàn bà dồn sóng cuồn cuộn vươn lên, nội lực khối khổng lồ chắc đế găm vào thiên sử… nhát tạc dứt khoát, bay bổng: Nhỏ trên phình dưới… inh inh… oang oang. Xô dạt ý nghĩ bất thường. (Thông điệp kỷ nguyên sáng tạo, kỷ nguyên bình đẳng: Tượng đài EGO thời đại).