Ngô Xuân Bính

"Nhân loại kỷ nguyên mới, kỷ nguyên sáng tạo thông minh: Luôn biết chọn cho mình con đường đúng, con đường tất yếu phát triển bền vững" Đó cũng là khát vọng của mỗi cá nhân, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia trên các châu lục. Đấy cũng là thông điệp tinh thần đau đáu ấp ủ, dằn vặt trong tất cả các tác phẩm điêu khắc và hội họa của tôi”